Hiernieuwen lidmaatschap seizoen 2021-2022

Beste leden,
Op dinsdag 27 april jongstleden hebben jullie allen een mail gekregen in verband met het vernieuwen van jullie abonnement en om jullie lidmaatschap voor het seizoen 2021-2022 te vernieuwen. Het lidgeld voor bestaande leden blijft behouden op € 10 (dit door de Corona-omstandigheden) en voor nieuwe leden € 15, het bedrag dat ook zal gevraagd worden, indien we terug naar een normale werking kunnen overschakelen, vanaf het seizoen 2022-2023.

Het lidgeld mag overgeschreven worden op ons rekeningnummer bij Argenta BE27 9733 8271 7473.

Met blauwzwarte groeten,
Het bestuur